Kafka-Koláž. 14/90

Divadlo
Divadelní koláž dramaticky zpracovaných obrazů vybraných z Kafkových autobiografických a literárních děl znázorňuje životní osudy a traumata spojená s hledáním vlastní identity legendami opředeného pražského autora. Karlstruppe, německá divadelní skupina studentů Ústavu germánských studií Univerzity Karlovy v Praze, věnuje své představení Franzi Kafkovi.
Termíny