Štěpánka Ordošová - housle, Hana Kocumová - klavír

Hudba
V programu zazní skladby S. Rachmaninova, H. Wieniawského, J. Masseneta, A. Dvořáka a dalších.
Termíny