Nejen pro štěstí. Amulety a talismany

Výstava
Výstava „…nejen pro štěstí. Amulety a talismany“, kterou v rámci grantového projektu Rozvoj spolupráce a zvyšování výzkumných kompetencí v síti etnologických institucí připravili studenti etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, nabízí prostřednictvím předmětů z muzejní sbírky srovnání minulosti uvedeného jevu se současným stavem, tak jak se ho podařilo studentům zaznamenat. Výstava přináší ukázky jednotlivých předmětů a jejich fotografickou dokumentaci, na jejichž základě si může návštěvník učinit představu o ochranných magických praktikách, které dodnes neztratily svou aktuálnost.
Termíny