V říši divů

Volný čas
Taneční představení je inspirované známou knihou Lewise Carrola Alenka v říši divů. Rozvíjí motiv dospívání a fantazie dítěte, které uniká do svého vlastního světa před nepochopitelným světem dospělých. Příběh, ve kterém nejsou věci tím, čím se zdají být. Příběh, ve kterém se otevírají dveře do světa fantastických obrazů, které vidí pouze děti.
Termíny