Dim

Film, Krátký film
Muž a žena žijí v bezútěšném prostředí, jakoby uvězněni mezi zdmi svého šedivého bytu. Stereotypně se oddávají svým každodenním rituálům a jedinou radostí je pro ně pozorování ptáčka, kterému sypou na okno zrní. Pro tento smutný, atmosférický film vyrobil autor loutky v lidské velikosti.
Termíny