Křeslo pro Romana Vojtka

Volný čas
Večerem provází Jiří Vaníček, zpěv R. Vojtek.
Termíny