KRKONOŠE HRABĚTE HARRACHA

Volný čas, Turistika

Provedeme vás zajímavými místy okolí Harrachova po okruhu dlouhém asi 11 km. Kromě krátkých botanických, ornitologických a lesnických zastávek popovídáme více o historii, myslivosti a vodní fauně. Nebude chybět soutěž pro děti. Na konci je možné
opéct vlastní uzeninu. (Trasa: muzeum Šindelka–Mumlavský vodopád–Bílá Voda–Pod Jakšínem–údolí Kamenice–Harrachov; ukončení cca v 15.00 hodin). Akce k Evropskému dni chráněných území









Kontakty

www.krnap.cz

Termíny