5. festivalový koncert

Hudba
Chrámové souznění tónů. Vystoupí: A. Kalivodová – mezzosoprán, Ivana Michalovičová – varhany, Zbyňka Šolcová – harfa, Jaroslav Svěcený – housle.
Termíny