Jak ztratit bydlení snadno a rychle

Volný čas
Panelová diskuze s odborníky o podobách chudoby v současné české společnosti.
Termíny