Olomuciana

Výstava
Nejvýraznější osobnosti současné výtvarné kultury Olomoucka prezentovaní především malbou v poloze geometrické a lyrické abstrakce až po expresivní figuraci. Výstavující autoři: Jiří Hastík, Jiljí Sedláček, Lubomír Schneider, Marek Trizuljak, Zdeněk Vacek, Petr Zlamal.
Termíny