Ukrajina a Rusko včera a dnes

Volný čas
Beseda s válečným zpravodajem, spisovatelem a senátorem J. Štětinou.
Termíny