Minulé životy v nás

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference
Prožitkový seminář "Minulé životy v nás"

Jsou nějaké minulé životy? Často si klademe otázky o existenci či neexistenci minulých životů. Jsou lidé, kteří měli v klinické smrti zážitky světla. Některé děti předškolního věku si na minulé životy "vzpomínají". Možná jsme obklopeni lidmi, se kterými jsme byli provázáni v dávné minulosti. I naše iracionální strachy mohou mít kořeny v minulých životech. Dokonce i lidé, kteří na existenci minulých životů nevěří, mají v regresi z této své dávné minulosti zážitky.

Každá naše zkušenost je kamínek v mozaice. Sbíráme tyto kamínky a skládáme nikdy nekončící mozaiku, které se říká Život.

Každý z nás přichází na tento svět se svým osobním posláním. Naše těžkosti v životě jsou našimi největšími učiteli. Někoho z nás provází moudrost a poznání, jiný stále dokola naráží na tytéž problémy. Ať už moudrost nebo problémy, všechno to je vybavení z našich minulých životů. Všechno, s čím si nedokážeme poradit si s sebou vláčíme dál a dál...

Neseme si s sebou moudrost a poznání, kterého jsme dosáhli v minulých životech, stejně jako si s sebou neseme i "závaží" – situace, se kterými jsme si nedokázali poradit a se kterými se budeme setkávat znovu v současném životě.

Součástí tohoto semináře je cvičení s energií, abyste se mohli dotknout toho, co pouhým okem není vidět. Pro účastníky je možná i regresní technika, při které je možno nahlédnout svou nedávnou i pradávnou minulost. 

Přihlášky a info: info@slunecnivitr.cz, tel. 601 323 989

Termíny