Skřítek Květen a víla Květinka - pohádky

Film
Dnes se podíváme na vílu Amálku, na Makovou panenku, Rákosníčka, Křemílka a Vochomůrku, prostě na příběhy lesních a lučních víl a skřítků.
Termíny