Výsadek mutantů - Jiří Pták, Vítězslav Netrval

Výstava

VÝSADEK MUTANTŮ – Vítězslav Netrval, Jiří Pták

Vernisáž: 6. 5. 2014 v 17:00

Výstava: 7. 5.  - 30. 5. 2014

V květnu vás srdečně zveme na společnou výstavu pánů Vítězslava Netrvala a Jiřího Ptáka. Oba ve svých dílech velice vtipně a humornou nadsázkou parodují nejrůznější lidské vlastnosti, Netrval ve svých plastikách, Pták ve svých obrazech.

Sochař Vítězslav Netrval vkusně balancuje s mírou ještě neurážejícího sarkasmu a pohrává si se shovívavou ironií. Netrvalův sochařský svět je zábavný, ale především navýsost lidský. Sochař v originální svitě svých postaviček zdařile paroduje lidské malosti, s nadhledem ironizuje vlastnosti, chování a projevy rodu Homo Sapiens. Příznačným znakem Netrvalovy tvorby je vzájemné střetávání a prolínání lidského a zvířecího světa. Není pochyb o tom, že se svým výtvarným názorem se Vítězslav Netrval programově přibližuje k té linii sochařské tvorby, která v naturalisticky pojaté figuraci kriticky i s humorem odráží naší realitu

Jiří Pták se narodil 6. 4. 1963 v Českých Budějovicích. Roku 1987 ukončil studia na Pedagogické fakultě v Plzni obor výtvarná výchova - český jazyk. Do roku 1998 působí jako učitel výtvarného oboru na Základní umělecké škole v Trhových Svinech. V současné době pracuje v designérském oddělení firmy ECO-DESIGN spol. s. r. o. a věnuje se volné tvorbě. Technika jeho obrazů je akryl, latex, tempera nebo akryl, olej.

Účinkují

Ľubica Toušová, Jiří Pták, Vítězslav Netrval

Kontakty

www.visioart.cz

Termíny