Křeslo pro Václava Hudečka

Volný čas
Večerem provází Milouš Červencl, hudba Václav Hudeček.
Termíny