Dvořákovský písňový maraton

Hudba
Šestihodinový maraton oslavující dílo Antonína Dvořáka. Národní divadlo moravskoslezské se k Dvořákovu odkazu přihlásí v den skladatelova úmrtí šestihodinovým maratonem, během něhož ve čtyřech hodinových blocích se třemi přestávkami (15.00–16.00, 16.30–17.30, 18.00–19.00, 19.30–20.30) zazní kompletní Dvořákovo jednohlasé písňové dílo s doprovodem klavíru. Projekt bude realizován v budově Divadla Antonína Dvořáka, jediné světové operní scény nesoucí Dvořákovo jméno.
Termíny