Svátek práce - stará řemesla

Volný čas
Ukázka řemesel na nádvoří Vlašského dvora se třemi komentovanými prohlídkami.
Termíny