Rjana Łužica

Výstava
ýstava představí návštěvníkům tradiční lidovou kulturu Lužických Srbů – nejmenšího slovanského národa, který je spojen s Čechy blízkými kulturními a historickými vazbami. Lužice byla od 14. století do roku 1635 součástí českého státu, přičemž i poté zůstávala katolická menšina v Lužici pod pražskou církevní správou. I proto přicházeli katoličtí Lužičtí Srbové studovat do Prahy. Ještě v roce 1945 uvažovali někteří představitelé obou národů o připojení Lužice k Československu.
Termíny