Papež Pius XII. a šoa

Výstava
Fenomén šoa a tehdejší postoje Svatého stolce patří k jednomu z nejkontroverznějších období novodobých křesťansko-židovských dějin. Stanoviska a činy tehdejšího papeže Pia XII., jehož pontifikát trval od roku 1939 až do roku 1958, jsou dodnes předmětem vyhrocených polemik. Dozrál již v této debatě čas k vyváženému a objektivnímu hodnocení? Politice Vatikánu ve vztahu vůči Židům v období druhé světové války se bude věnovat přednáška historika Rudolfa Vévody z Ústavu pro studium totalitních režimů.
Termíny