Podoby dekadence

Film, Dokument
Jedno století končí, co přinese další? Scenérie, jež se stále opakuje. Co je ještě sen? Co už není skutečnost? Chiméra svobody obeplouvá svobodu skutečnou, o které umělci sní a někdy ji zahlédnou v mlze neprostupného času, který žijí. Nebo naopak pouta nesvobody a válek rodí sílu řvát a trhat okovy, když ne zbraní skutečnou, tak poezií, malbou, filmem, fotografií, hudbou? Sama otázka je zčásti odpovědí jako smrt je pastí života, jako je sex bytím v nebytí, jako jsou extáze a zvrácenost zábleskem v nudě. Jsme skutečně na konci? Nebo nás konec posměšně obchází jako zdravý rozum, jenž krouží kolem šílených mozků? Jsme opotřebováni? Spotřebováni? Jsme?
Termíny