Grey Gold

Výstava
Prezentace aktuální tvorby etablovaných i méně známých výtvarných českých a slovenských umělkyň ve věku nad 65 let. Výstava připomene mimořádný umělecký příspěvek autorek do procesu formování moderní kultury. Jako spojující prvek různorodé skladby uměleckých děl poslouží v instalaci výpovědi umělkyň na téma role umělecké tvorby v životě autorek spolu s narůstajícím věkem. V průběhu minulých dvou let se do projektu zapojily Klára Bočkayová (1948), Marie Filipovová (1938), Eva Fuková (1927), Milota Havránková (1945), Dagmar Hochová (1926), Magdalena Jetelová (1946), Alena Kučerová (1935), Markéta Luskačová (1944), Adéla Matasová (1940), Daisy Mrázková (1923), Eva Cisárová Mináriková (1945), Věra Nováková (1928), Ludmila Padrtová (1931), Dana Puchnarová (1938), Daniela Vinopalová Vodáková (1928), Jitka Svobodová (1941), Adriena Šimotová (1926), Jana Želibská (1941) a řada dalších.
Termíny