Poutní místa severního Plzeňska

Výstava
Ve spolupráci se ZČM v Plzni.
Termíny