Tři gentlemani

Volný čas
Humorná koláž věnovaná staré dobré Anglii, pravlasti gentlemanů. Z děl Karla Čapka, H. H. Munra-Sakiho a Petera Mayla sestavily Lída Engelová a Johana Kudláčková.
Termíny