Talenti a mistři: MCH Band + Vložte kočku

Hudba
Večerem provází Petr Korál a koncert se koná s podporou Hl. m. Prahy.
Termíny