Teri Varhol: Kandidát

Výstava
„Výstava představuje novou sérii, která svojí citlivostí a subtilností volně navazuje na předešlé soubory Zóna a První Chaos. Fotografie zaznamenávají s až brutální lyrikou tajemství života a jeho neuchopitelného konce. Opět se ocitáme v meziprostoru a mezičase, kde se vnější obrací ve vnitřní, a pozorovatel tak může spatřit počáteční konec, aniž by sám musel přejít na druhou stranu.“ (kurátor Lukáš Bartl) Teri Varhol (1986) je absolventkou ateliéru Intermédia Václava Stratila na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, předtím studovala ITF v Opavě.
Termíny