Závěrečný koncert žáků ZUŠ a výstava výtvarného umění

Volný čas
Základní umělecká škola F. X. Richtra ve spolupráci se SRPDŠ Vás srdečně zve na závěrečný koncert.

Termíny