tradiční „Letní den“ v Domově Horizont Kyjov

Volný čas
taneční vystoupení uživatelů Domova Horizont; divadelní představení; ukázka výcviku psů; taneční skupina; letečtí modeláři; vystoupení dechové hudby; diskotéka s Ivanem; hasiči; projížďka kočárem. V tento den bude probíhat prezentace pracovně terapeutické činnosti uživatelů Domova Horizont. Předpokládané ukončení akce kolem 13:00 h. V případě nepříznivého počasí se uskuteční pouze část programu v zasedací místnosti DH.

Termíny