Beseda o alternativní výuce na prvním stupni ZŠ

Volný čas
besedy v Čajokavárně Něha (Moravská ulička, Kyjov) se zúčastní i Eva Bartoníková (učitelka ZŠ, maminka pěti dětí a lektorka „Školy lásky v rodině“).

Termíny