Filmový festival CineBenelux

Volný čas
CineBenelux je nekomerční přehlídka filmů natočených v prostoru známém jako Benelux – tedy v zemích Belgie, Nizozemí a Lucemburska. Hlavním posláním je připomenout a poukázat na umělecké filmy z historie (i současnosti) jedné z opomíjených oblastí světové kinematografie, kterou zkoumá ve vztahu k jeho historickým, estetickým a společensko-kulturním souvislostem. Koná se v kině Morava.

Termíny