JARMARK SLOVENSKÝCH ŘEMESEL A 1. MĚSTSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY

Volný čas
Jarmark slovenských řemeslníků je součástí akce DNY SLOVANSKÉ KULTURY. Desítky řemeslníků z celého Slovenska zde budou předvádět svou zručnost v mnoha řemeslech. Současně si návštěvníci mohou zakoupit různé výrobky a výpěstky farmářů z nejbližšího okolí, kteří přijedou prodávat své produkty na 3. městské farmářské trhy.

Termíny