Yin a Yang a 5 elementů v teorii i v praxi

Volný čas
přednáška Pavla Kozumplíka z oblasti tradiční čínské medicíny ve studovně-čítárně.

Termíny