Indiánské divadlo

Divadlo
Indiánské divadlo s ukázkou hudebních a tanečních vystoupení indiánské vesnice Rosehill.
Termíny