Orchestr na dotek - koncert pro děti

Hudba
Vystoupí: Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK.
Termíny