Za poznáváním našeho rodáka Vítězslava Nováka

Hudba
Pěvecký koncert brněnských umělců k Roku české hudby - průvodní slovo a klavírní doprovod prof. Miloš Schnierer.
Termíny