Slované. Rakovnicko v raném středověku

Výstava
Vystaveny jsou unikátní nálezy z předchozích let i z nejnovějších systematických archeologických průzkumů na hradišti Dřevíč u Kozojed na severu Rakovnicka, jež nebyly dosud pohromadě prezentovány jako ucelený soubor. Mezi nimi vynikají stříbrné a zlaté mince z 10. století, bronzové záušnice, olověná kolečka, maďarská kování a pozlacené plíšky, jež dokládají širší význam hradiště v rámci celých raně středověkých Čech. Při této příležitosti proběhne výjimečná a v regionu naprosto ojedinělá prezentace originálu stříbrem a zlatem tausovaného třmenu ze Zbečna z počátku 11. století, darovaného nálezcem fürstenberským hajným F. Pelzem v 19. století do sbírky Národního muzea. Pro srovnání budou prezentovány rovněž nálezy z archeologických výzkumů významného raně středověkého pohřebiště Klecany a hradiště Žatec.
Termíny