Collegium 1704 v Rudolfinu / Mozart: Velká mše c moll

Hudba

Koncertní cyklus Collegia 1704 vstupuje do své třetí sezóny ozdobený řadou novinek a s novým názvem – Collegium 1704 v Rudolfinu. Přivítáme opět mimořádné pěvecké osobnosti ve třech stylově rozmanitých programech.

Wolfgang Amadeus MOZART

Symfonie č. 40 g moll KV 550
Velká mše c moll KV 427

 Collegium 1704

Collegium Vocale 1704

Václav LUKS – dirigent

Mozartova nejrozsáhlejší mešní kompozice je poznamenána podobným osudem jako jeho slavné Requiem. Také Velká mše zůstala nedokončeným torzem a rovněž okolnosti jejího vzniku a prvního provedení jsou zahaleny rouškou tajemství. I přes chybějící závěr se toto Mozartovo vysoce osobní dílo zapsalo do dějin duchovní hudby jako jedno z nepůsobivějších zhudebnění mešního textu.

Účinkují

Collegium 1704

Collegium Vocale 1704

Václav LUKS – dirigent

Termíny