MAJÁLES to jest MÁJ & LES

Volný čas

Srdečně zveme malé i velké do kulis krásné zahrady českoskalické Vily Čerych na slavnost našich předků, kteří od pohanských dob po celá staletí děkovali tělem i duší za dar nového léta. Spolu s Vámi budou zpívat, hrát, tančit, jančit Michael Pospíšil, Vladimír Kočí, Martina Pavlasová, členové folklorního souboru Barunka a hosté. „Majales je neprávem pozapomenutá slavnost našich předků, kteří od pohanských dob děkovali Tělem Duší za dar nového Léta, za mystický návrat sil, který vztahovali i na (svou) plodnost obecně. Vyšli do hájů, luk, zahrad, zpívali a hráli, veselili se, protože je za co děkovat: Křesťané tento starý dobrý zvyk oslavy znovuvzkříšení přírody dali navíc do „zákrytu“ se vzkříšením Kristovým, díky čemuž duchovní texty obuté do temperamentních dobových tanců přežily do našich dob i ve starých kostelních zpěvnících. Překvapivě svěží poklad jednoduchých, ale nikoliv hloupých písní stačí jistě sám o sobě k poslouchání i spoluzpěvu všech kolem, ale náš krok oživit i tanečním krokem tyto zpívané tance, které ve své době byly vlastně seriózní „pop-music“, je nevídaná novinka: tato populární hudba není závislá na žádném jiném „médiu“, než je každý z posluchačů i účinkujících zvlášť! Samoobslužné ujištění, že a proč JSME!“, uvedl Michael Pospíšil. Akci pořádá Folklorní soubor Barunka, o.s. Česká Skalice ve spolupráci se SVČ Bájo, Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s.

Termíny