Slavnostní odhalení pamětní desky padlým turnerům

Klimatické podmínky jako za první světové války umocňovaly neopakovatelnou atmosféru lednového odhalování památníku padlým obce Studánka u Varnsdorfu. Aby vysloužilci podtrhli slavnostní ráz celého aktu, oblékli své letní uniformy a pózování u opraveného pomníku na hřbitově pak evokovalo každodenní útrapy mužů za války. Ani návštěvníkům nebylo lépe a zaslouží si opravdové uznání, že zavítali v hojném počtu na akci i za tak náročných podmínek. Devatenáctý duben bude jistě k návštěvníkům milosrdnější. V bývalé Turnhalle ve Varnsdorfu (tělocvičně pod náměstím) bude odhalena pamětní deska padlým sportovcům. Jak přidává představený svazu Milan Vašíček: „Deska byla zhotovena mladou (a dle kvality provedení velmi nadějnou) řezbářkou z Moravy Adélou Vymazalovou, což je s jistotou mezi kamennými památníky pro pravidelné účastníky našich akcí jakýmsi „osvěžením“. Že bude co obdivovat se přijďte přesvědčit sami. Deska byla vyhotovena dle dochované kolorované pohlednice a o kvalitě předlohy jsme maličko pochybovali. Řezbářka však předčila veškerá očekávání a vytvořila skutečně jedinečné dílo. Jako obvykle bude při slavnostním odhalování přítomna také živá hudba. A protože se jedná o desku padlým sportovcům, očekáváme, že se zúčastní také mládež. TJ Slovan Varnsdorf má dnes velké jméno a myslíme si, že deska bude symbolicky předána a opatrována těmi pravými.“ Hynek Domalíp, aktivní člen spolku vysloužilců, přiblížil akci veřejnosti na spolkových stránkách těmito slovy: „Původní dubová deska byla odhalena ve varnsdorfské tělocvičně dne 19. 4. 1925 a pravděpodobně po druhé světové válce byla zničena. V sobotu 19. dubna 2014 se v 10:30 hod. sejdeme před tělocvičnou, ve které bude následně slavnostně odhalena replika původní pamětní desky. Poté, co bude pamětní deska vysvěcena, budou následovat proslovy zástupců města i našeho svazu. Po čestné salvě před budovou tělocvičny, si vyslechneme rakouskou císařskou hymnu.“ Dále Milan Vašíček ozřejmil zákulisí vzniku repliky pamětní desky: „Že se podařilo projekt úspěšně realizovat v předem připraveném harmonogramu, když nebyl získán grant, je skutečnou šťastnou souhrou mnoha náhod. Celému projektu bylo nakloněno město Varnsdorf, stejně jako zástupci tělovýchovné jednoty Slovan Varnsdorf, což jistě něco znamená i do budoucna, že zůstane deska symbolicky v té nejpovolanější péči. Ovšem zvláštní poděkování patří zejména varnsdorfskému rodákovi Manfredu Rohdemu, který akci významně finančně podpořil, když projekt nebyl v silné konkurenci z grantových prostředků podpořen“. Svaz vysloužilců zařadil úspěšně dokončený projekt do početné řady realizovaných akcí. Vzpomeňme obnovení památníku v Novém Hraběcí, obnovení pomníku vojínu Richterovi na Schweidrichu, obnovení válčených hrobů na šluknovském hřbitově, obnovení pomníku padlým turnerům v Jiříkově – Filipově, obnovení jubilejního pomníku na počest císaře Františka Josefa I. a vysazení památného dubu ve Šluknově na Křížovém vrchu, rekonstrukce památníku na varnsdorfském hřbitově či nalezení pomníku k poctě básníka Körnera, který se dnes nachází díky iniciativě svazu v blízkosti šluknovského vlakového nádraží. Letošní akce - odhalení památníku na Studánce, (kde celkovou rekonstrukci finančně zastřešilo zastřešilo Město Varnsdorf), byla symbolickým dárkem ke stým narozeninám studánecké rodačky Marie Kaufmann Henkeové. Organizátoři sobotní akce vítají další podněty ze strany veřejnost pro směřování činnosti svazu, členové jsou připraveni zodpovědět veškeré dotazy týkající tématu vysloužilců a období první světové války v regionu, proto neváhejte využít osobního kontaktu. „Tento rok, kdy je připomínáno smutné sté výročí vypuknutí první světové války, je plánováno několik větších akcí. Po odhalení pamětní desky padlým turnerům ve varnsdorfské sokolovně jmenujme slavnostní odhalení pomníku k připomenutí 60. výročí vlády císaře Franze Josefa I. v Jiřetíně pod Jedlovou (10. května), obnovení památníku padlým v Rožanech u Šluknova (21. června), opravu válečných hrobů v obci Mikulášovice či připravované znovuodhalení památníku obětem první světové války obce Dolní Křečany (dnes Rumburk III) a budeme hosty i na akcích organizovaných jinými subjekty“, připomněl Milan Vašíček. Veřejnost se s činností spolku může seznámit internetových stránkách www.vyslouzilci.cz. Záběr svazu je velmi široký a pro realizaci projektů je nutná podpora veřejnosti, a to nejen ta hmotná. „Spolek de facto obnovou válečných hrobů a památníků výrazně pomáhá při obnově místní krajiny. Členové se cíleně snaží kontaktovat starousedlíky a skládat tak mozaiku o zapomenutých tématech minulosti ne až tak dávné. A máme za sebou řadu pro region důležitých objevů“, uvádí Milan Vašíček. „Litera zákona o udržování válečných hrobů pověřuje péčí majitele hrobu, všeobecně města a obce využívají v první fázi nadšence jako jsme my, aby byl dán ten první impuls . Obnově válečných hrobů a pátrání po stopách minulosti věnujeme nezištně veškerý volný čas, ale finanční podporu potřebujeme, stejně jako vstřícnost kompetentních úřadů. Zatím se nám daří. Města i obce vycházejí v rámci svých možností vstříc. Jenže financí se nedostává, protože každý projekt je nesmírně náročný, ač náklady snižujeme na úplné minimum“, doplnil Milan Vašíček..

Termíny