Swing - hudba našich babiček, která je stále živá

Volný čas
Přednáška z cyklu "Stoleté dějiny moderní hudby". Big bandy se stávají v klasickém období swingu zhruba ve 30. a 40. letech typickým znakem složení orchestrů. Nastává éra saxofonu. V r. 1931 pojmenoval Duke Ellington jednu ze svých kompozic názvem It Don´t Mean A Thing If It Ain´t Got That Swing. Patrně tím chtěl dát najevo, že muzika bez náležitého švihu nemá v jeho repertoáru místo. Slovo swing se postupem let stalo jedním z nejfrekventovanějších v jazzovém slovníku. Označuje nejen ducha a atmosféru velkoorchestrálních skladeb, ale i celou vývojovou etapu jazzové historie. Na vzniku a vývoji swingu se podílely rovnou měrou jak černošské, tak bělošské soubory. Poslechneme si mimo jiné orchestry B. Goodmana, C. Basieho, G. Millera, ale i K. Vlacha či G. Broma. Provází Zdeněk Raboch.
Termíny