Ani o hadech, ani o štírech, nýbrž o květeně Kačáku

Volný čas
O své poznatky o výsledcích botanického průzkumu ve středním povodí Kačáku se podělí botanik muzea Mgr. Lukáš Krinke.
Termíny