Jarmark ke Dni Země

Volný čas
40 prodejních stánků s řemeslnými výrobky, ekologickými produkty, rostlinami. Ukázky řemesel. Vystoupení dětí z kroužků DDM Litomyšl a prezentace MŠ a ZŠ z oblasti Litomyšle.
Termíny