Othello

Divadlo
Jedna z nejznámějších Shakespearových her je především tragedií o dvou lidských vášních, o závisti a žárlivosti. Obě vybičované fantazií a intrikami vedou člověka různými cestami ke ztrátě rozumu, svědomí, mravní integrity - někdy dočasné, jindy trvalé. Následky v tragédii jsou však vždy nezvratné. Zatímco Jagova schopnost manipulovat lidmi a situacemi jen ke svému prospěchu je ledově chladné povahy, sžíravá závist jej pak vede k rozehrání partie intrik. Jejími účastníky a posléze oběťmi jsou nakonec všichni: neúspěšný Desdemonin nápadník Roderigo, čestný, ale mladicky nerozvážný Cassius, do něj zamilovaná kurtizána Bianca, věrně milující Desdemona, divoce žárlící Othello i pozdě prozřevší Jagova manželka Emílie. Spíše než moralitou je ale Shakespearova hra geniální studií mocných vášní jako největší lidské slabosti.
Termíny