Jaromír 99 - Kill-Time

Výstava
Výstavní projekt Kill-Time prezentuje dvě aktuální polohy výtvarné tvorby Jaromíra 99. Cyklus portrétů představuje lidské tváře, do nichž jsou vepsány příběhy životů tak, jak je vnímá sám výtvarník. Objevují se zde jak autorovi nejbližší přátelé, tak obličeje dávno zemřelých lidí, jejichž zašlé podobenky lze najít na hrobech roztroušených po dramatické krajině Jesenicka. Druhou část výstavy tvoří siluety povětšinou temných výjevů, dávné stínové obrazy vypadající jako zbytky snů, které se otiskly někam hluboko do našeho podvědomí a jež se nám mnohdy nečekaně připomenou svou zlověstností. Za každou z těchto grafických prací můžeme číst zneklidňující příběh, který ovšem není dovyprávěný, nýbrž pouze nastíněný silným motivem. Autor tak divákovi nechává dostatečný prostor pro imaginaci. Východiskem je metoda siluet artu, s tím rozdílem, že tyto „kratochvilné“ papírové vystřihovánky nepracují s tradičními motivy, ale zobrazují často děsivé výjevy. Výtvarník v obou cyklech využívá estetiky komiksu a street artu, která je jeho tvorbě vlastní. Tentokrát však výsledné grafiky nevznikaly v počítači, ale pomalým a pracným prořezáváním vrstev papíru. Zvolený materiál i metoda, stejně jako jednotlivá vyobrazení, odkazují k pomíjivosti a zranitelnosti lidské existence. V tomto projektu autor volně navazuje na pro něj typickou poetiku temných Sudet, kraje z nějž pochází a do kterého se ze svého pražského exilu stále častěji vrací.
Termíny