Zakázané uvolnění - sport v současné fotografii

Volný čas
„Interpretácia športu v súčasnej umeleckej fotografii a širšej vizuálnej kultúre“ Prednáška je sústredená na motívy športu v tom type fotografie, ktorý nie je súčasťou športovej reportáže, a teda ktorého cieľom nie je ilustrovať športový výkon, ani udivovať brilantným zachytením fyzického vypätia. Príspevok bude uvedený úvahou nad všeobecným vnímaním obrazov športu v spoločnosti a taktiež nad kultom športovca. V druhej časti prednášky sa autorka príspevku zameria na analýzu umeleckých projektov, podrobujúcich istej kritike klišé športovej fotografie. Pozornosť bude venovaná napríklad fotografickému súboru Bezúčelná procházka, pri ktorom jeho autor – Tomáš Pospěch – prekračuje jasne definovanú žánrovú hranicu smerom ku krajine. Z hry, ktorú sleduje, si vyberá snímky „mimo čas“, ktoré by v redakcii športového spravodajstva pravdepodobne skončili v odpadkovom koši. / Lucia L. Fišerová
Termíny