Koncert v rámci festivalu

Hudba
Zazní skladby A. Dvořáka, K. Marka, V. Nováka, L. Janáčka, B. Smetany. Účinkují: Denisa Myslivečková-Hauerlandová a Lenka Barošíková (soprán), klavírní doprovod Irina Romenská.
Termíny