Koncert houslových nadějí

Hudba
Přehlídka nejnadanějších mladých houslistů plzeňského kraje.
Termíny