Giuliano Collini - Obrazy z Itálie

Výstava

Galerie 4 zve na retrospektivní výstavu italského fotografa, jehož černobílé práce navazují na minimalistické tradice ve fotografii. Výstava potrvá do 30. června 2014.

   Giuliano Collini se narodil v přímořském městečku Cesenatico, ležícím u Jaderského moře, asi 30 km severně od Rimini. Vždy se zajímal o výtvarné umění, rád kreslil, ale na přání rodičů nešel na výtvarnou školu, kterou by si přál studovat, ale na Námořní školu. První fotoaparát dostal od maminky k sedmnáctým narozeninám a propadl fotografické vášni. S nástupem digitální fotografie zanechal veškerou fotografickou činnost a zůstal jen pozorovatelem. Před pár lety to nevydržel a k fotografování se opět vrátil.

   Giuliano Collini je jeden z autorů lpících na tradičním fotografickém pojetí. Jeho fotografie však zcela tradiční nejsou. I když pracuje převážně s černobílou stupnicí, jsou jeho práce plné odstínů, které podporují naši fantazii. Černobílá stylizace plně koresponduje se stylizací obsahovou. Reflexe reality u autora sahá k minimalistickému vyjadřování a v některých fotografiích se tento minimalismus dostává až do oblasti abstrakce.

   Velmi citlivě vybrané motivy krajiny, městské krajiny, ale i krajinného detailu jsou výsledkem znalosti prostředí, trpělivosti při čekání na nejvhodnější světlo a přirozenou schopností autora komponovat jednotlivé prvky obrazu. Velmi důležitou složkou jeho fotografií je čas. Čas plynoucí několik vteřin či minut, čas posouvající nás od minulosti přes současnost do budoucnosti. Plynoucím časem vytváří stylizaci pohybující se vody, mraků a světla k vytvoření nové kvality zobrazovaného v široké škále šedých odstínů. Ocitáme se tak ve snové, chcete-li abstrahované realitě.

   Obrazy se vyznačují jistou křehkostí a evokují pocit ticha a klidu, které v přeneseném slova smyslu nutí diváka pozorovat obrazy se zatajeným dechem. Magické obrazy krajin tak připomínají magičnost některých ateliérových scén Felliniho Amarcordu.

   Giuliano Collini se svou tvorbou vyznává z lásky ke svému rodnému kraji, přináší nám svůj pohled zasvěceného pozorovatele a výtvarníka, přináší nám OBRAZY Z ITÁLIE.

Kontakty

www.galerie4.cz

Termíny