Marek Rejent - Sweet Home Vysočina

Výstava
Život na venkově, který je nerozlučně spjat s rodnou Prosečí, je pro autora dlouhodobým zdrojem inspirace. Od základního pocitu souznění a zakotvení na určitém místě se odvíjí většina jeho tvůrčích aktivit. Od krajiny se pozornost obrací ke světu techniky a technologie. Jeho tvorba se vyznačuje využíváním různých průmyslových výrobků (elektrických, světelných, technických), které proměňuje do podoby hmyzu a dalších zvířecích druhů. Mírně ekologický podtext mají práce s tématem masové produkce nejrůznějších předmětů (plastové sochy, busty) a jejich vlivu na naše vnímaní a prostředí. Kruh se uzavírá, jsme zpátky u krajiny. Při tvorbě autor obvykle používá osobitý nadhled a vtipné zlehčení. „Divný kraj plodí divný lidi” Výstava představí jak autorovy starší práce, tak jeho nejnovější objekty kombinované ze dřeva a světelných diod. Zároveň ukáže i další Rejentovu silnou stránku, což je komponování objektů do krajiny. Objekty, instalace a sochy tak doplní skici, kresby a fotografie.
Termíny