Architektonická plastika a atributy práce, dopravy, obchodu a peněžnictví

Volný čas
Tematika práce v umění je celorepublikovým fenoménem především v několika obdobích. Obecně lze její rozmach datovat do období 20. a 30. let 20. století, kdy výtvarné umění s tématikou práce ztvárňuje ideál světa viděného očima obyčejného člověka, především dělníka a rolníka. Svět práce, důraz na každodenní rituály běžného života ve spojení rodiny a práce, solidnost a budování blahobytu se stávají možností prezentace kulturní a sociální vyspělosti. Dalším návratem k tématice práce jsou 50. léta 20. století, kdy je postava dělníka a rolníka pojata více méně ideologicky, přesto i v této složité situaci vznikají z uměleckého hlediska výrazná díla. Současná interpretace je možná v rovině dobového pojetí každodennosti a dokladu technologického postupu či „posledního pracovního dne“, protože řada řemeslných a pracovních činností je dnes již opuštěna nebo zapomenuta. První z cyklu přednášek Reflexe každodennosti v umění, který připravuje Renata Skřebská, historička umění GVUO. Seriál se bude zabývat tematikou práce, atributy pracovních profesí od průmyslu, obchodu, intelektuální činnosti až po zemědělské profese a jejich uměleckým zachycením v rámci 19. a 20. století. Lidský úděl v umění od produktivního věku přes odraz jeho pracovní činnosti až po konec lidského žití a jeho reflexi v umění náhrobku.
Termíny