SKLO NENÍ JENOM SLOVO

Výstava

Vystaveny budou práce posluchačů ateliéru Sklo, FUD Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L.

 

Vstupné viz www.muzeumusti.cz

Termíny